;


Muzikaliteit bij het jonge kind is aangeboren, maar verdient wel verder ontwikkeld te worden. De ontwikkeling van muzikaliteit kan worden gestimuleerd door goed muziekonderwijs. Vele ontwikkelingsgebieden in de hersenen van jonge kinderen worden aangesproken tijdens het maken van muziek. Denk hierbij aan taal/spraak, zintuigelijke, sociale-emotionele en verstandelijke ontwikkelingen. Kinderen leren tevens door het maken van muziek hun eigen ‘ik’ kennen en ze ontdekken waar ze plezier in hebben. Door in een groep muziek te maken, leren kinderen met elkaar samen te werken en goed op elkaar in te spelen. Muziekonderwijs kan voor kinderen daarom veel betekenen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de leerkracht er enthousiast mee om weet te gaan.